Odpad při vyklízení domů Brno

Stavební suť

  • Stavební suť – odvoz stavební suti, omítky, cihel, betonu, zeminy nebo jiného stavebního odpadu.

Kontejner s pískem

  • Kontejner – dovoz písku, štěrku zavlhlé betonové směsi.
  • Kontejner je možné položit na zem i s materiálem, nebo vysypat na konkrétní místo.

Velkoobjemový odpad

  • Odpad z domácností, starý nábytek, koberce, dřevo, papír a podobné objemné materiály
  • Kontejner je vhodný na rozměrný nábytek, sedačky, postele atd. Snadný přístup při nakládání rozměrného odpadu
Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner

Odvoz odpadu na skládku

Odvoz odpadu na skládku

Velkoobjemový kontejner na domovní odpad

Velkoobjemový kontejner na domovní odpad

Přistavení kontejneru na suť

Kontejner na suť

Kontejner na stavební suť

Kontejner na stavební suť

Nakládání suti do kontejneru

Nakládání suti do kontejneru